slot malaysia

11. Изложба сувенира и туристичких публикација 2018 – НАГРАЂЕНИ УЧЕСНИЦИ

Пoштoвaни,

 

Туристичкa oргaнизaциja грaдa Лeскoвцa je 15. и 16. нoвeмбрa 2018. гoдинe билa дoмaћин 11. Излoжбe сувeнирa и туристичких публикaциja. Излoжбa je рeaлизoвaнa у хoлу Лeскoвaчкoг културнoг цeнтрa. Пoкрoвитeљ мaнифeстaциje биo je грaд Лeскoвaц. Oвa мaнифeстaциja je имaлa мeђунaрoдни кaрaктeр, oбзирoм дa су сe кao излaгaчи учeствoвaли прeдстaвници Рeпубликe Хрватске, Мaкeдoниje и Бугaрскe. Излaгaчи су сe тaкмичили у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

 

JEДНOЛИСНA ТУРИСТИЧКA ПУБЛИКAЦИJA

ВИШEЛИСНA ТУРИСТИЧКA ПУБЛИКAЦИJA ДO 50 СТРAНA

ВИШEЛИСНA ТУРИСТИЧКA ПУБЛИКAЦИJA СA ВИШE OД 50 СТРAНA

ВИДEO ПУБЛИКAЦИJA

ТУРИСТИЧКA РEПOРТAЖA

ТУРИСТИЧКИ ПРOМOТИВНИ ФИЛМ

СУВEНИР

УПOТРEБНИ ПРEДМEТ

ТУРИСТИЧКИ ПЛAКAТ

ТУРИСТИЧКA ФOТOГРAФИJA

КOЛEКЦИJA ФOТOГРAФИJA

ПOJEДИНAЧНA ФOТOГРAФИJA

ТУРИСТИЧКA МAПA

ТУРИСТИЧКA РAЗГЛEДНИЦA

 

 

Нaкoн трoднeвнoг жирирaњa, петочлани  жири, сaстaвљeн oд eминeнтних лeскoвaчких ликoвних и књижeвних умeтникa и прeдстaвникa Туристичкe oргaнизaциje грaдa Лeскoвцa je дoдeлиo нaгрaдe:

 1. Једнолисна туристичка публикација

 

– Трећу награду деле Туристичка организација општине Бабушница и Туристичка организација Бујановац

 

– Другу награду деле Туристичкa организацији општине Трстеник за исцрпну и информативну публикацију о дестинацијама и ТО Брус (за „Волим Брус“) – ликовно и визуелно осмишљену публикацију

– Прва награда додељује се Туристичкој организацији Краљево за квалитетно информативно и графички осмишљену публикацију.

 

 1. Вишелисна туристичка публикација до 50 страна

 

– Трећу  награду деле Туристичка организација Чачка (за графички добро урађену и прегледну публикацију „Манастири чачанског краја), Туристичка организација општине Жабаљ (за мудро осмишњену и графички богату публикацију „Општина Жабаљ“) и Туристичка организација града Лознице за свеобухватне информације и смишљене илустрације у публикацији „Туристички водич“

– Другу награду деле Туристичка организација града Крушевца (за информатино богату публикацију) и Туристичка организација општине Стара Пазова  (за квалилтетно визуелно осмишљену двојезичну публикацију „Општина Стара Пазова“).

Прва награда додељује се Туристичкој организацији Нови Бечеј (за оригиналну, информативну и зналачки осмишљену публикацију „Повеља вароши Нови Бечеј“)

 1. Туристичке публикације са преко 50 страна

 

Трећа награда припала је  ТО Нови Бечеј („Градитељство – наслеђе Новог Милешева“)

 

Друга награда припала је ТО Вршац (за богатство информација и фотографија у публикацији „Град ветра и вина“)

 

– Прва награда додељује се Организацији за туризам, културу и спорт Сокобања (за квалитетно осмишљен албум уметничких фотографија у публикацији „Сокобања у сликама“

4 – а. Видео публикација – промо филм

 

 • Трећа награда припала је ТО Краљево („Маглић – средњевековни град“)
 • Друга награда припала је ГТО Крагујевац за филм „200 година прве престонице)
 • Прва награда додељује се ТО Драгачево за филм „Сабор трубача“

 

4 – б. Видео публикација – репортажа – спот

 

 • Прва награда додељује се ТО Бујановац за репортажу „Лепша страна Србије“

 Напомена: први пут ове године смо након жирирања одлучили да доделимо специјалну награду у категорији Промо спот, која ће од наредне године бити увршћена као подкатегорија у категорији Видео публикација, те су следећи награђени:

– Друго место припало је ТО града Пожаревца за спот „55. Љубичевске коњичке игре“

– Прво место припало је Организацији за туризам, културу и спорт Сокобања за спот „Зелено срце Србије“

 1. 5. Сувенир

 

Трећу награду деле ТО Блаце за сет сувенира и ТО општине Лебане за сувенир „Две статуе са заставама“

 

Другу награду деле ТО општине Књажевац (за магнет Овчица“) и ТО општине Ивањица за мајицу

 

– Прва награда додељује се Туристичкој организацији града Лознице за сет сувенира

 1. 6. Употребни предмет

 

Трећу награду деле ТО Бојник  (за сет употребних предмета)  и ТО Куршумлија за „Јестиви колачић са мотивима Куршумлије““

 

– Другу награду деле ТО града Зрењанина за „Ја Зрењанин војим“, и ТО Блаце за бојанку „Блацки буквар“

 

– Прва награда додељује се ТО општине Трстеник за мајицу

 

 1. Најоригиналнији експонат
 • Прва и једина награда додељује се ГТО Крагујевац за „Стереоскопску разгледницу са 3Д ефектом“ 

 

 1. 8. Туристички плакат

 

Трећу награду деле ТО Власотинце за плакат „Укуси југа“ и ТО општине Медвеђа за плакат „Гејзерске ноћи“

– Друга награду  деле ТО Драгачево за плакат „58. Сабор“ и ТО Коцељева за плакат „Фестивал зимнице“

– Прва награда додељује се ТО општине Куршумлија за плакат „850 година“

 1. 9. Туристичка фотографија – КОЛЕКЦИЈА туристичких фотографија

 

– Трећа награда додељује се ГТО Крагујевца за сет фотографија

 

– Друга награда додељује се ТО Пирот за колекцију фотографија

 

– Прва награда додељује се ТО Краљево за сет фотографија „Манастир Студеница“

 

Туристичка фотографија – ПОЈЕДИНАЧНА фотографија

 

 • – Трећа награда припала је ТО Чачка за фотографију „Зимски пејзаж“

 

– Друга награда додељује се ГТО Крагујевац за фотографију „Фића“

 

– Прва награда додељује се Туристичкој организацији Драгачево за фотографију „Деца на ливади“

 1. Туристичка мапа
 • Треће место деле ТОО Књажевац и ТО Краљево
 • Друго место деле ТО Ниш и ТО града Пожаревца
 • Прва награда додељује се Туристичкој организацији општине Бела Црква
 1. Туристичка разгледница
 • Треће место додељује се ТО града Лознице („Бања Ковиљача“
 • Друга награда додељује се ТО општине Трстеник за сет разгледница
 • Прва награда додељује се ТО Брус за најоригиналнију разгледницу

 

 

 

 

About admin

Check Also

Такмичење у припреми највеће пљескавице из руке

У оквиру такмичења Меморијал „Новица Станковић – Шапоња“, данас је  одржано такмичење у припреми и печењу највеће …