slot malaysia

Јавни позив за лицитацију

На основу Одлука Управног одбора Туристичке организације града Лесковца о организацији привредно-туристичке манифестације “Роштиљијада 2018” у Лесковцу бр. 410/1 и 410/3 од 03.08.2018. године и Плана локација на простору “Роштиљијаде 2018” у време трајања манифестације, Туристичка организација града Лесковца расписује

О Г Л А С
за
ЛИЦИТАЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
У ВРЕМЕ 29. “РОШТИЉИЈАДЕ” ОД 27.08. до 02.09.2018. ГОДИНЕ

ОПШТИ УСЛОВИ

Право учешћа на лицитацији имају регистроване угоститељске радње и предузећа са важећом дозволом за рад постојеће угоститељске радње или предузећа.
Пре лицитације обавезна је уплата кауције од 20% од почетне цене, као гарант озбиљности, на подрачун бр. 840-451668-20 /“Депозит по основу лицитације за 29. “Роштиљијаду” у Лесковцу / или на благајни Туристичке организације града Лесковца.
Образац за лицитацију са доказом о регистрацији и уплати кауције се достављају у затвореној коверти са назнаком “За лицитацију” најкасније на дан одржавања лицитације у просторијама Туристичке организације града Лесковца у времену од 8 до 15 х.
Подизање цене се ограничава на 10% од почетне цене места.
Прва лицитација ће се одржати 15.08.2018. године у Сали Скупштине Града Лесковца са почетком у 17 часова. Друга лицитација ће се одржати 17.08.2018. године у 17 часова.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Обавезе плаћања излицитираног износа регулишу се уговором и то:
1. 50% у року од 3 дана од дана одржавања лицитације
2. 50% најкасније до 24.08.2018. године

Уговор се потписује одмах након завршетка лицитације. Уколико се обавеза из става 1 не испуни, Закуподавац стиче право издавања плаца, односно, јавне површине другом лицитанту који је понудио највише у поступку јавног надметања, без обавеза повраћаја уплаћених средстава лицитанту који је одустао од уплате излицитираног износа.
У случају да не постоји други лицитант, закуподавац стиче право издавања плаца, односно, јавне површине другом лицу у даљем поступку јавног надметања.

Упознавање са Планом локација и ближим условима коришћења обавезно је пре почетка лицитације, односно, подношења понуда. Све информације могу се добити од 08.08.2018. године у просторијама Туристичке организације града Лесковца.

Туристичка организација града Лесковца

About admin

Check Also

Карневал Лесковац на 4. Карневалу у Тивту

У Тивту је у суботу 8. јуна 2024. године одржан 4. Међународни карневал који је …