slot malaysia

O G L A S za LICITACIJU POSLOVNOG PROSTORA I KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U VREME 33. “ROŠTILJIJADE”

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
GRADA LESKOVCA
Masarikov trg bb, Leskovac
Број: 675
Dana: 27.07.2023. god.
Na osnovu Odluka Upravnog odbora Turističke organizacije grada Leskovca o
organizaciji privredno-turističke manifestacije “Roštiljijada 2023” u Leskovcu br. 670/2 i 670/3
od 25.07.2023. godine i Plana lokacija na prostoru “Roštiljijade 2023” u vreme trajanja
manifestacije, Turistička organizacija grada Leskovca raspisuje
O G L A S
za
LICITACIJU POSLOVNOG PROSTORA I KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
ZA POSTAVLJANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
U VREME 33. “ROŠTILJIJADE” OD 21.08. do 27.08.2023. GODINE
OPŠTI USLOVI
Pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeća sa
važećom dozvolom za rad postojeće ugostiteljske radnje ili preduzeća i moraju biti prijavljena
na SEF – sistem elektronskih faktura shodno čl. 24 Zakona o elektronskom fakturisanju.
Pre licitacije obavezna je uplata kaucije od 20% od početne cene, kao garant
ozbiljnosti, na podračun br. 840-451668-20 /“Depozit po osnovu licitacije za 3 3 . “Roštiljijadu
u Leskovcu/ ili na blagajni Turističke organizacije grada Leskovca.
Obrazac za licitaciju sa dokazom o registraciji i uplati kaucije se dostavljaju u
zatvorenoj koverti sa naznakom “Za licitaciju” najkasnije na dan održavanja licitacije u
prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca u vremenu od 8 do 15 h.
Podizanje cene se ograničava na 10% od početne cene mesta.
Prva licitacija će se održati 04.08.2023. godine u Sali Skupštine Grada Leskovca sa
početkom u 17 časova. Druga licitacija će se takođe održati u Sali Skupštine Grada Leskovca
14.08.2023. godine sa početkom u 17 časova.
POSEBNI USLOVI
Obaveze plaćanja izlicitiranog iznosa regulišu se ugovorom i to:
1. 30% do dana 24.08.2023. godine
2. ostatak do punog licitiranog iznosa najkasnije do 01.11.2023 . godine
Ugovor se potpisuje odmah nakon završetka licitacije.
Upoznavanje sa Planom lokacija i bližim uslovima korišćenja obavezno je pre početka
licitacije, odnosno, podnošenja ponuda. Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama
Turističke organizacije grada Leskovca.
Turistička organizacija grada Leskovca

About admin

Check Also

Izveštaj sa takmičenja u pripremi leskovačke mućkalice i šopske salate

U utorak, 4. juna 2024. godine u etno kompleksu Šop-Đokić održano je takmičenje u pripremi …